Telefony Alarmowe

  503 193 693 (24h)

  32 67 71 162

  •  
  •  

Start - dbamy o jakość Twojej wody

 INFORMACJA !

   W związku z powtarzającymi się uwagami dotyczącymi obecności pracowników MPWiK w godzinach ich pracy w miejscach powszechnie uznawanych za obiekty użyteczności publicznej (dot: sklepów, zakładów świadczących usługi dla ludności bądź innych firm handlowo – usługowych), wyjaśniamy, że we wszystkich wyżej wymienionych obiektach są zainstalowane na przyłączach wodociągowych urządzenia pomiarowe które są własnością Spółki MPWiK.

Służby techniczne Przedsiębiorstwa są zobligowane do okresowej kontroli stanu technicznego swoich urządzeń pomiarowych.

W związku z powyższym niezbędna jest obecność pracowników Spółki w tych jednostkach celem wypełniania obowiązków służbowych.

Ewentualne zastrzeżenia - uwagi do pracy naszych pracowników prosimy kierować bezpośrednio do siedziby Spółki:

Osobiście lub listownie na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Armii Ludowej 12, 42- 480 Poręba,

Elektronicznie: JLIB_HTML_CLOAKING ,

Telefonicznie: 32 67 71 162

Pod numerami telefonów 503 193 693 (24h) oraz 32 67 71 162 (7:00 - 15:00) przyjmowane są zgłoszenia awarii sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz wywóz nieczystości ciekłych.

Opłaty za wodę oraz ścieki przyjmowane są w kasie MPWiK w Porębie, ul. Armii Ludowej 12
– pokój nr 2.

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
W pierwszą środę miesiąca otwarte od 7:00 – 17:00

Wpłaty można także dokonywać na konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
42 – 400 Zawiercie
Nr Rachunku: 62 2030 0045 1110 0000 0184 1310

Wszelkie pytania, wątpliwości można kierować także drogą elektroniczną pisząc na adres JLIB_HTML_CLOAKING

Podaj Stan Licznika

wodomierz_baner

Dane przesłane przez system Stan Licznika on-line weryfikowane przez naszych pracowników 2 razy w tygodniu.

Aktualności

Jakość oraz twardość wody w roku 2016

Informacja dotycząca jakości wody

Informacja dotycząca twardości wody

Aktualny cennik wody i ścieków obowiązujący od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

Więcej…

logobialeMPWiK w Porębie

ul. Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba

tel./fax 32 67 71 162

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING
NIP: 649-226-98-27
REGON: 241 576 957

Copyright © 2011 MPWiK Poręba. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Agencja Interaktywna PixelPerfect